Vacature Tweede Kamer

Wie ben jij?

Wij zijn op zoek naar gemotiveerde kandidaten die zich hardmaken voor een inclusieve samenleving. Omdat wij geloven dat deskundigheid door (levens)ervaring en contact met de samenleving minstens zo belangrijk is voor volksvertegenwoordigers, is politieke ervaring of opleiding geen voorwaarde voor een plaats op de kandidatenlijst. Wij nodigen dan ook iedereen die zich in wil zetten om de standpunten van BIJ1 uit te dragen in de Tweede Kamer uit om te solliciteren. We zijn op zoek naar kandidaten die de diversiteit waar BIJ1 voor staat een gezicht kunnen geven.

Verder heeft een Tweede Kamerlid van BIJ1 het volgende profiel:

 • Heeft een inclusieve visie op de Nederlandse samenleving en staat voor het belang van diversiteit en representatie in alle lagen daarvan.
 • Onderschrijft het programma van BIJ1 en de basisprincipes van radicale gelijkwaardigheid en economische rechtvaardigheid.
 • Kan de uitgangspunten van gelijkwaardigheid en rechtvaardigheid doorvoelen en overbrengen.
 • Is een goede teamspeler, die bereid is samen te werken in fractieverband.
 • Is het (of: een) gezicht van BIJ1 en is zich bewust van de bijkomende verantwoordelijkheid.
 • Is goed in staat te reflecteren op eigen gedrag, kan omgaan met kritiek en is stressbestendig.
 • Zet zich in voor goede banden met het bestuur en de verschillende afdelingen.
 • Is beschikbaar om het werk in de Kamer naar beste kunnen en met volle inzet te volbrengen.
 • Is bereid om in de aanloop van de verkiezingen, vanaf september 2020, een actieve bijdrage te leveren aan de campagne van de partij.
 • Beschikt over een overtuigingskracht en is comfortabel met openbaar spreken en debat.
 • Is op 17 maart 2021 tenminste 18 jaar oud.
 • Is een ervaringsdeskundige, die expertise op onze thema’s heeft gewonnen uit levenservaring en/of werkervaring.
 • Kan een VOG aanleveren.

Daarnaast zijn de volgende kenmerken een pré:

 • Draagt actief bij aan de strategie- en beleidsontwikkeling van BIJ1.
 • Heeft een breed maatschappelijk netwerk en is bereid dit netwerk in te zetten voor de campagne en het werk in de Kamer.
 • Heeft mogelijk een specifieke inhoudelijke deskundigheid op een beleidsterrein, óf;
 • Is een generalist die zich snel nieuwe zaken eigen maakt.

Tweede Kamerleden kunnen niet deelnemen aan een fractie op lokaal, provinciaal of Europees niveau.

Representatie is noodzakelijk

We willen onze kandidatenlijst zo divers en inclusief mogelijk samenstellen. Daarom willen we bij voorkeur dat minstens de helft uit vrouwxn bestaat en minstens de helft uit niet-witte mensen bestaat. We zijn ook op zoek naar mensen uit andere gemarginaliseerde posities, bijvoorbeeld wat betreft seksuele voorkeur en genderidentiteit, beperking, religie, klasse en voormalige vluchtelingen.

Wat we van je verwachten

De fractie van BIJ1 is een team van specialisten en generalisten, die de kernwaarden van BIJ1 herkenbaar vertegenwoordigen in de Tweede Kamer. Fractieleden zijn in staat om een waardevolle bijdrage te leveren aan debatten en maken, zeker bij een kleine fractie, strategische keuzes over het indienen van moties, amendementen en wetsvoorstellen. Waar mogelijk wordt een productieve samenwerking met andere partijen aangegaan. Fractieleden worden ondersteund door medewerkers, die als deel van het team functioneren in Den Haag. De fractie onderhoudt contact met deskundigen en betrokkenen van binnen en buiten de partij om expertise in te winnen. Daarbij heeft de fractie een goede verbinding met het maatschappelijk middenveld en belangenbehartigers. Eens per week vinden fractievergaderingen plaats, deze worden voorgezeten door de fractievoorzitter. Alle leden zijn aanwezig bij belangrijke debatten en stemmingen. BIJ1 is op deze manier zichtbaar betrokken actief in de Tweede Kamer. Het werk in de Kamer vergt een hoge inzetbaarheid en flexibiliteit van fractieleden en brengt een hoge werkdruk met zich mee. Daarom vragen wij een volledige inzetbaarheid van onze kandidaten.

Hoe het verder gaat:

De planning voor de procedure vind je hieronder. Wij vragen van kandidaten dat zij op de data van de gespreksrondes beschikbaar zijn.

(De sluitingsdatum van de vacature is per 30 maart verlengd naar 15 april 2020. Voor sollicitanten die vóór de originele deadline hebben gereageerd, blijft het onderstaande programma zo veel mogelijk van toepassing)

 • (Na verlenging) 15 april 2020: sluitingsdatum vacature.
 • 17/18/19 april 2020 en 8/9/10 mei 2020: eerste gespreksronde.
 • 12/13/14 juni 2020: tweede gespreksronde.
 • 29 juni 2020: vertrouwelijke bekendmaking aan kandidaten van hun plek op de conceptlijst.
 • 1 juli 2020: uiterste mogelijkheid voor kandidaten om zich terug te trekken.
 • september 2020: ALV, waarop wordt gestemd over de definitieve kandidatenlijst.

Gesprekken zullen plaatsvinden in een stad die voor kandidaten goed bereikbaar is.

Geïnteresseerd?

Stuur je sollicitatie dan naar kieslijst@bij1.org. Solliciteren naar een plek op de kandidatenlijst mag op jouw manier: jij weet het beste hoe we een goed beeld van jou als kandidaat krijgen. Bij je sollicitatie ontvangen we graag een ingevuld integriteitsformulier.

Veelgestelde vragen

Wat betekent het om op de kieslijst van BIJ1 te staan?

Als je op de kieslijst van BIJ1 staat, dan representeer je BIJ1 tijdens de campagne voor de Tweede Kamerverkiezingen naar buiten toe. De kieslijst zal bestaan uit ca. 20 kandidaten, plus een aantal lijstduwers. Kandidaten zijn in principe bereid en beschikbaar om hun plek in de Tweede Kamer in te nemen. Tijdens de campagne zullen we van alle kandidaten vragen om zich naar eigen vermogen in te zetten om BIJ1 te laten groeien. Dat kan zijn in de vorm van campagne voeren op straat of het voeren van (een) verkiezingsdebat(ten).

Wat is de tijdsinvestering van een kandidaat?

BIJ1 staat voor inclusiviteit en daarom vinden wij het belangrijk dat iedereen die dat wil in principe kandidaat voor BIJ1 kan zijn. Daarom vragen we kandidaten om naar vermogen bij te dragen aan de campagne. Het is dus niet goed mogelijk om een richtlijn voor de tijdsinvestering aan te geven, maar het is goed om te weten dat de campagne gedurende een aantal maanden veel vrije tijd van je zal vragen.

Hoe word ik als kandidaat begeleid?

We willen kandidaten zo goed mogelijk voorbereiden op de campagnetijd en op een eventuele plek in de Tweede Kamer. Daarom bieden we training en begeleiding aan, die met name gericht zal zijn op je profilering als kandidaat en externe communicatie.

Wat zijn verkiesbare plekken?

We houden de peilingen goed in de gaten om een indruk te kunnen geven van de verkiesbare plekken. Maar houd in ieder geval in gedachten: niet alleen degenen die direct verkozen worden, maken kans om de Tweede Kamer in te gaan. Het kan zo zijn dat er verschuivingen plaatsvinden: bijvoorbeeld door verlof of uitval. Daarnaast kan iemand ook met voorkeursstemmen verkozen worden.

Waar staat BIJ1 voor?

Als kandidaat vragen we van je om het partijprogramma te onderschrijven en naar buiten toe uit te dragen. Om een indruk te krijgen van de standpunten van BIJ1, kun je het verkiezingsprogramma van 2017 hier lezen. Momenteel is er een commissie bezig met het opstellen van een nieuw en uitgebreider partijprogramma.

Hoe zit het met mijn veiligheid als kandidaat?

Het is geen geheim dat mensen die zich publiekelijk aan BIJ1 verbinden, soms met (online) weerstand of haat te maken krijgen. Het bestuur van BIJ1 werkt daarom aan een protocol om de veiligheid van leden en kandidaten van BIJ1 in bescherming te nemen. Als je solliciteert voor een plaats op de lijst, brengen we je tijdens de gesprekken op de hoogte van de details.

BIJ1-kleurenbalk